Riemens Strandhuisjes

Zoutelande

Voorwaarden:

 

- Uw reservering is eerst definitief na ontvangst van het voorschot;

- Indien de sleutel niet wordt afgehaald, vervalt de reservering 1 dag na de ingangsdatum van de geboekte periode om 11 uur 's ochtends, zonder dat u recht heeft op terugbetaling van het voorschot; 

- Bij tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst dient de huurder dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het gehuurde tijdvak te melden aan de verhuurder. Het voorschot zal dan worden terugbetaald onder aftrek van 10% administratiekosten; 

- Riemens Strandhuisjes aanvaardt geen enkele ansprakelijkheid voor vergoeding van schaden aan eigendommen van de huurders, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

- Het huisje dient op de vertrekdag geveegd te worden opgeleverd. Tevens dient het zonnenscherm te zijn opgerold, het touw om de haringen gewikkeld te zitten en dienen de stoelen en het tafeltje te zijn ingeklapt;

- Voor schade aan eigendommen van Riemens Strandhuisjes kan de huurder aansprakelijk worden gesteld;

- De huurder mag het gehuurde niet onderverhuren of wederverhuren;

- Riemens Strandhuisjes behoudt het recht voor u, indien dit nodig blijkt, op een ander gedeelte van het strand in te delen dan door u werd  aangevraagd en door ons werd bevestigd;.

- De sleutel dient op de vertrekdag voor 12 uur te worden ingeleverd op het adres Oranjeplein 25 en mag in de brievenbus worden gegooid.

 

Seizoensverhuur:

 

Een seizoen loopt van de eerste zaterdag van mei tot 15 september. Mocht uw seizoenshuisje er eerder staan, dan kunt u er in overleg alvast gebruik van maken. Wij behouden ons namelijk wel het recht voor om een seizoenhuisje voor de ingangsdatum van de huurperiode te verhuren aan derden. Mocht u de toezegging hebben om eerder van het huisje gebruik te kunnen maken, dan kan het zijn dat de stoelen en het scherm nog ontbreken en dat de kapstok nog niet hangt. Wij zorgen er uiteraard voor dat het strandhuisje voor de ingangsdatum van uw huurperiode helemaal klaar is;

 

Na 15 september dienen uw eigen spullen uit het strandhuisje verwijderd te zijn. Zolang de cabine er staat, kunt u er eventueel nog gebruik van maken. Houdt u er wel rekening mee dat er in dat geval geen persoonlijke zaken meer achterblijven;

Het is geoorloofd om zelf haken, een gordijntje, een waslijn, etc. te bevestigen. Wel alles graag voor 15 september weer verwijderen a.u.b.;

 

Op afspraak en rekening houdend met onze planning kan het uiteraard voorkomen dat uw spullen iets langer in de cabine kunnen blijven liggen. Houdt hierbij dan rekening met de met ons afgesproken datum, want wij brengen € 50,00 in rekening voor het extra werk en het vervoer van wat wij eventueel aantreffen.